Schowek Twój schowek jest pusty
Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin

Kontakt

 • A-FIX
  NIP: 773-228-33-14
 • E-mail:sklep@a-fix.pl
 • Telefon791-825-663
 • Godziny działania sklepupon.-pt.: 8.00 - 16.00

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Właścicielem sklepu internetowego www.sklep.a-fix.pl jest firma:

  A-FIX Centrum Informatyczno-Serwisowe
  97-213 Smardzewice, ul. Główna 121
  NIP 773-228-33-14
  REGON 101396340

 • kontakt z usługodawcą można otrzymać pod nr. tel. 791 825 663
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej sklep@a-fix.pl
 • wysyłając pocztę na adres podany powyżej
 
 • Użytkownikiem serwisu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia, w tym również Konsument. Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego sklep.a-fix.pl jest właściciel Sklepu – przedsiębiorstwo A-FIX Centrum Informatyczno-Serwisowe Robert Kwiatkowski.

 • Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.sklep.a-fix.pl jest sprzedaż za pośrednictwem Internetu.

 • www.sklep.a-fix.pl prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych wyrobów. Zdjęcia oferowanych towarów są autorstwa A-FIX Centrum-Informatyczno-Serwisowe Robert Kwiatkowski, staramy się aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan towarów. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i przedsiębiorstwo A-FIX Centrum Informatyczno-Serwisowe Robert Kwiatkowski nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 • Rejestracja i użytkowanie serwisu jest dobrowolne oraz bezpłatne.

 • Podanie danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu oraz adresu e-mail, numeru telefonu w formularzu rejestracyjnym jest konieczne do realizacji zamówienia. Firma A-FIX Centrum Informatyczno-Serwisowe Robert Kwiatkowski nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

 • Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

 • Sklep internetowy sklep.a-fix.pl może odstąpić od realizacji zamówienia jeżeli podane dane w formularzu rejestracyjnym są niepełne, błędne lub nieprawdziwe.

 • Sklep internetowy sklep.a-fix.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości. Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

 • W przypadku braku towaru w magazynie klient jest informowany o ewentualnym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia oraz o nowym przewidywanym terminie jego realizacji bądź też o niemożliwości realizacji zamówienia.

 • Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna (fakturę VAT lub paragon). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT niezbędne jest wcześniejsze przesłanie e-mailem upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

II. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok przez stronę internetową www.sklep.a-fix.pl przy użyciu przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 16.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0 lub Safari w wersji nie starszej niż 5.0, włączoną obsługę Java Script, aktywny adres e-mail, a rozdzielczość ekranu preferowana na co najmniej 1024x768 pikseli. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies.

 • Konto Klienta to narzędzie dostępne w systemie Sklepu Internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sprzedającego etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

 

 • Utworzenie Konta Klienta wymaga zarejestrowania. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Klienta. W tym celu Klient powinien podać: imię, nazwisko, login i hasło. Login to unikatowy ciąg znaków alfanumerycznych (adres e-mail), niezbędny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta. Hasło jest ciągiem znaków alfanumerycznych ustalanych przez Klienta, według zasad określonych na stronie Sklepu Internetowego. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 • Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie rejestracji.

 • Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli Kupujący nie wykazywał aktywności w sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 12 miesięcy od ostatniej aktywności. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

 

 • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:

a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

b. działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta,

e. Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f. Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia regulaminu.

 • Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.

 • Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 • Usługą świadczoną drogą elektroniczną jest także bezpłatny „Newsletter”. Aby otrzymywać „Newsletter” Klient powinien podać swój adres e-mail oraz imię. Rezygnacja z subskrypcji polega na kliknięciu w link podany w stopce każdego „Newsletter-a” i wykonaniu instrukcji.

 • Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku będą rozpatrywane tego samego dnia.

 • Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 • Złożenie Zamówienia przez Klienta łączy się z jego obowiązkiem zapłaty. Kupujący może składać Zamówienia:

a. Za pośrednictwem Strony Sklepu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, lub

b. Telefonicznie za pośrednictwem Infolinii w godzinach jego pracy. W takim wypadku Kupujący jest zobowiązany do podania konsultantowi Infolinii danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Zakres danych niezbędnych w takim wypadku obejmuje co najmniej wskazanie wybranego towaru, jego ilości, a także dane Kupującego, czyli: imię i nazwisko, dane kontaktowe i adres dostawy. Zakres niezbędnych danych może się różnić w zależności od sposobu realizacji zamówienia wybranego przez Kupującego.

c. z wykorzystaniem Konta Klienta, o którym mowa w powyżej.

 

 • W wypadku podania przez Kupującego adresu poczty elektronicznej e-mail, Kupujący otrzyma wiadomości generowane przez Sklep Internetowy dotyczące realizacji zamówienia tak jak dla zamówienia złożonego na stronie WWW w formule „zakupy bez rejestracji”

 • W wypadku nie podania przez Kupującego adresu poczty elektronicznej e-mail, zamówienie będzie realizowane zgodnie z danymi przekazanymi podczas rozmowy telefonicznej z Infolinią, a Kupujący ma możliwość weryfikacji stanu realizacji zamówienia przez kontakt z Infolinią.

 • Jeżeli właściwości techniczne użytego środka porozumiewania się na odległość ograniczają rozmiar możliwych do przekazania informacji lub czas na ich przedstawienie, Sprzedający przekaże Kupującemu przed zawarciem umowy informacje dotyczące głównych cech świadczenia Sprzedającego, oznaczenia Sprzedającego, łącznej ceny lub wynagrodzenia, prawa odstąpienia od umowy, czasu trwania umowy, a jeżeli umowa została zawarta na czas nieoznaczony – sposobu i przesłanek jej wypowiedzenia.

 • W przypadku skontaktowania się Sprzedającego z Kupującym przez telefon w celu zawarcia umowy na odległość, Sprzedający poinformuje konsumenta o tym celu, podając identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące osobę, w imieniu której telefonuje

 • W przypadku propozycji zawarcia umowy przez telefon, Sprzedający potwierdzi treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. Oświadczenie Kupującego o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego.

 • Zawartość stron internetowych Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

 • Na zamówione towary Sprzedający wystawia imienny dowód zakupu (fakturę). Kupujący jest zobowiązany do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych niezbędnych do wystawienia dokumentu zakupu podczas procesu składania Zamówienia.

 • W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 • Po złożeniu Zamówienia lub Rezerwacji Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej), w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia Zamówienia lub Rezerwacji oraz dalsze instrukcje postępowania, różne w zależności od wybranego przez Klienta sposobu odbioru i płatności za zamówione Produkty. Zamówienia z opcją płacenia przy odbiorze mogą być potwierdzane przez nas e-mailem oraz w niektórych przypadkach telefonicznie.

 • Umowa Sprzedaży zostaje zawarta dla Zamówień złożonych zawsze z obowiązkiem zapłaty:

a. za pośrednictwem Strony Sklepu w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail zawierającej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji;

b. za pośrednictwem Infolinii w trakcie rozmowy telefonicznej po potwierdzeniu wszystkich warunków zamówienia przez konsultanta Infolinii, a jeżeli Kupującym jest Konsument jego oświadczenie jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone przez Sprzedającego na papierze lub innym trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionej rzeczy.

 • Termin ważności Zamówienia w wypadku wybrania dowolnego sposobu płatności przed wysyłką Towarów wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści pełnej ceny za Produkty wynikającej z Zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedającego, a Kupujący nie może żądać od Sprzedającego jego realizacji.

 • Sprzedający zobowiązuje się do przyjęcia Zamówienia na nie więcej niż 5 sztuki jednego towaru w ciągu doby (sprzedaż detaliczna) dla jednego Kupującego.

 • Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem wiążącej obie strony umowy sprzedaży z wszystkimi wynikającymi z tego faktu konsekwencjami. W świetle prawa zamówienie złożone drogą elektroniczną jest równoznaczne z zawarciem umowy i obliguje do odbioru i zapłaty za zamówiony towar.

 • Na łączny czas oczekiwania na dostawę składa się czas realizacji zamówienia przez sklep sklep.a-fix.pl i czas wysyłki.

 • Sklep sklep.a-fix.pl zobowiązuje się do realizacji zamówienia i wysłania produktu na podany adres w ciągu 14 dni roboczych (plus czas jaki ma poczta polska, lub kurier na dostarczenie przesyłki - czas dostawy do 14 dni roboczych (zwykle 48h)), licząc od daty wpłynięcia całej kwoty na konto A-FIX Centrum Informatyczno-Serwisowe Robert Kwiatkowski. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się weekendów, dni wolnych od pracy oraz świąt.

 • Klienci nie mają prawa wymagać rekompensaty za opóźnienia w dostawie, jeśli tylko sklep sklep.a-fix.pl skontaktuje się z klientem niezwłocznie w celu powiadomienia go o możliwym opóźnieniu. Jeśli jednak przesyłka nie dotrze do klienta w ciągu 28 dni roboczych o daty zamówienia i nie jest to spowodowane opóźnieniami firm kurierskich, sklep zobowiązuje się do obniżenia ceny produktu zamówionego a nawet zwrot kosztów.

III. Korygowanie i anulowanie zamówień

 • Na prośbę klienta, przesłaną e-mailem, lub przekazaną telefonicznie, możemy dokonać zmian w złożonym zamówieniu - oczywiście jeśli zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane.

 • Aby sprawdzić stan realizacji zamówienia, należy skontaktować się poprzez e-mail lub telefonicznie.

 • Jeśli zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane można zamówienie anulować drogą e-mail'ową lub telefonicznie. W każdym takim przypadku pracownik odpowiedzialny za realizację zamówienia musi sprawdzić stan jego realizacji i określić, czy istnieje możliwość odstąpienia od zamówienia.

IV. DOSTAWA 

 • Wszystkie przesyłki realizowane są za pomocą Poczty Polskiej (przesyłka polecona, priorytetowa) lub firmy kurierskiej.

 • Koszt dostawy jest obliczany automatycznie w pierwszym kroku procesu zakupowego. W przypadku zamówień realizowanych poprzez opcję „Odbierz w sklepie”, koszt dostawy wynosi 0zł bez względu na wartość zamówienia. Wyżej wspomniane koszty nie dotyczą dodatkowych opłat wynikających z wybranej formy płatności.

 • Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa klient.

 • W przypadku zaginięcia przesyłki bez naszej winy sklep zastrzega sobie 30 dni roboczych na złożenie reklamacji w odpowiedniej instytucji i wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

 • Przy zamówieniach z wybraną formą płatności jako PRZELEW termin dostawy jest liczony od daty otrzymania płatności.

 • Warunki dostawy określone w regulaminie dotyczą zamówień realizowanych na terenie Polski. W przypadku odbiorców zagranicznych, zamówienia będą prowadzone indywidualnie.

 • W chwili odbioru Nabywca zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Nabywca zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się ze sklepem sklep.a-fix.pl.

 • W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący powinien odmówić przyjęcia niezamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.

V. REKLAMACJA, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY TOWARÓW I KOSZTY ZWROTU TOWARÓW

 

 • Towary oferowane przez Sprzedającego, które są fabrycznie nowe i w zakresie w jakim określa producent Towaru bądź jego przedstawiciel ustawowy, objęte są gwarancją. Sprzedający nie jest gwarantem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 • Warunkiem reklamacji lub zwrotu jest zwrot towaru bez jakichkolwiek uszkodzeń lub oznak użytkowania wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura). Pieniądze zostają zwrócone przelewem na podane przez Klienta konto w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotu/reklamacji.

 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 • Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

a. wiadomością e-mail, na adres sklep@a-fix.pl,

b. w formie pisemnej, na adres A-FIX Centrum Informatyczno-Serwisowe Robert Kwiatkowski, 97-213 Smardzewice, ul. Główna 121 z dopiskiem „Dział Obsługi Klienta - zwrot towaru”

FORMULARZ ODSTĄPIENIA
 

 • Wraz z towarem konieczne jest odesłanie poprawnie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy i dowodu zakupu

 

 • Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

 

 • Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

a. dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów odesłania towaru),

c. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

 • Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 • W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 • Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem wpisów wskazanych powyżej

 • Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 • Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 • Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 • Adres do zwrotu towaru: A-FIX Centrum Informatyczno-Serwisowe Robert Kwiatkowski, 97-213 Smardzewice, ul. Główna 121 z dopiskiem „Zwrot”

 • W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Konsument ma prawo:

  1. skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy produktów objętych gwarancją). Szczegółowe warunki postępowania gwarancyjnego jak i lista punktów serwisowych zostały określone w oświadczeniu gwarancyjnym, mogą być opublikowane na stronie internetowej producenta.

  2. złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny). Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona za pomocą formularza reklamacyjnego, w formie elektronicznej lub w formie pisemnej

  3. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep internetowy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez sklep Internetowy nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

 

 • Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep internetowy nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne. W przypadku gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi sklep Internetowy.

 • Do zwracanego towaru prosimy dołączyć wypełniony formularz zwrotu.

 • W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 • Jeśli dokonują Państwo wymiany towaru ponoszą Państwo koszty wysyłki w obie strony. W takim przypadku prosimy dołączyć do przesyłki kwotę 15zł i następujące dane:

  nr. zamówienia
  informację na jaki towar dokonać wymiany
  dane kontaktowe - mail i nr telefonu

 • Przed wysyłką zwrotną należy poinformować nas o takim zamiarze pisząc na adres:

  A-FIX Centrum Informatyczno-Serwisowe Robert Kwiatkowski
  97-213 Smardzewice, ul. Główna 121
  telefonicznie pod numerem telefonu: 791 825 663
  mailowo: sklep@a-fix.pl

 • Sklep A-FIX Centrum Informatyczno-Serwisowe Robert Kwiatkowski nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem lub na nasz koszt.

 • Nieuzasadnione reklamacje, uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania towaru nie będą brane pod uwagę. Wszelkie koszty związane z tego typu przypadkami pokrywa zamawiający.

VI. PŁATNOŚĆI

 • Ceny oferowanych towarów są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

 • Płatności można dokonywać za pomocą:

  Przelewu bankowego na konto Deutsche Bank o numerze 81 1910 1048 2664 2537 3381 0001 - w tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

  Gotówką przy odbiorze (paczka pobraniowa lub odbiór osobisty).

  Płatności elektronicznej.

 • Forma płatności jest wybierana przez Klienta podczas składania zamówienia.

 • Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.

 • Zamawiający płaci za towar przy jego odbiorze, bezpośrednio kurierowi lub listonoszowi, chyba że płatność została wcześniej dokonana za pomocą karty płatniczej lub przelewem.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad jeżeli złożył on zamówienie, bowiem złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków określonych w niniejszym regulaminie.

 • A-FIX Centrum Informatyczno-Serwisowe Robert Kwiatkowski nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.

 • A-FIX Centrum Informatyczno-Serwisowe Robert Kwiatkowski informuje, że wszystkie grafiki oraz zdjęcia wchodzące w skład oferty sklepu są własnością firmy A-FIX Centrum Informatyczno-Serwisowe Robert Kwiatkowski. Zabronione jest ich wykorzystywanie, kopiowanie i przetwarzania bez wiedzy właściciela sklepu ww.sklep.a-fix.pl. Sklep działa w oparciu o Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83 Ustawa z dnia 4 lutego 1994.

 

 • Dane osobowe klientów przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji zamówień i działań marketingowych A-FIX Centrum Informatyczno-Serwisowe Robert Kwiatkowski (Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o Ochronie Danych Osobowych Dz nr 133 poz 883).

 • Zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 • W sprawach nie regulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie danych osobowych.

 • W trosce o bezpieczeństwo Kupujących, Sprzedający nawiązał współpracę ze specjalistyczną firmą – serwisem płatności elektronicznych, www.payu.pl, który gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo transakcji elektronicznych.

 • Transakcje te dokonywane są na serwerze serwisu na specjalnie zabezpieczonych stronach, a Sprzedający nie ma dostępu do żadnych szczegółów transakcji. System płatności oferowany przez serwis płatności nie zezwala Sprzedającemu na przechowywanie danych poufnych Kupującego, w szczególności numerów kart płatniczych itp. w bazach danych. Dane dotyczące płatności są szyfrowane 128 bitowym protokołem SSL a Sprzedający jest jedynie powiadamiany o powodzeniu lub niepowodzeniu transakcji.

 • Wszelkie dane, jakie Sprzedającemu powierza Kupujący są możliwie najlepiej chronione przed dostępem niepowołanych osób i przechowywane w sposób zgodny z obowiązującym prawem.

 

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego i oferowanych za jego pośrednictwem usług.

 

 • Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji na Stronie Sklepu Internetowego, chyba że właściciel serwisu poinformuje o innej dacie.

 • O każdej zmianie Regulaminu Operator Sklepu powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl